Amsterdam Inside

Archiefpagina van alle uitzendingen via Salto op Amsterdam 1 van 1984 tot 2001. Wij hadden wekelijks zendtijd.
1984-1993
1994-1998
1999-2001
Loket 1

Sinds de start van het Open Kanaal zijn we actief met allerlei programmaformats, enkele daarvan stroomden door naar de landelijke omroep.

Stichting Salto heeft begin 2001 haar beleid zodanig veranderd dat het voor ons niet lucratief meer is om programma’s voor het open kanaal te produceren. Met name het verbod op herhalingen heeft er toe geleid dat de kijker onze programma’s niet meer weet te vinden en voortdurend geconfronteerd wordt met twee leegstaande tv kanalen. Bovendien wilde Salto per 1 oktober 2001 een overeenkomst met programma-aanbieders aangaan welke juridisch onmogelijk en zakelijk oninteressant is. Eind 2003 is de verantwoordelijk Salto directeur Erik van der Schaft opgestapt. In de tussentijd heeft UPC de twee Salto kanalen verplaatst en is het bereik ervan nog meer gemarginaliseerd.