Exit

Als dankzij je eigen sterren je bedrijf te schande wordt gemaakt dan ben je geen partner meer voor een fusie met een paar Duitsers die eigenlijk eigendom zijn van een Belgische pedofielenclub.